Hikayeni Yaz, Paylaş
Badem'e Danış - Online Canlı Destek
Madde Bağımlılığı ile Mücadele, ayaktan tedavi
Madde ve Alkol Bağımlılığı ile Mücadele
Alkol Bağımlılığı ile Mücadele, rehabilitasyon merkezi
Alkol Bağımlılığı ile Mücadele, Canlı Destek
BADEM , Madde bağımlılığı mücadele, ayaktea tedavi, danışma ve eğitim merkezi

İlgili Kavramlar

Tolerans: Kişi madde kullanmaya devam ettikçe, aldığı ilk kullanımdaki miktarla aynı etkiyi yakalayamaz. Bu sebeple kişi kullandığı miktarı arttırmak durumunda kalır. Örnek olarak; bir şişe birayla sarhoş olan bir kimsenin, kullanımının devam etmesiyle artık bir şişe birayla sarhoş olamaması, sarhoş olmak için daha fazla şişe bira içmeye ihtiyaç duyması verilebilir.

Çapraz Tolerans: Bir maddeye karşı tolerans geliştikten sonra bu maddeye benzer başka bir maddeye de tolerans gelişmesi durumudur.

Yoksunluk: Yoğun ve uzun süreli madde kullanımı bırakıldığı zaman ortaya çıkan psikolojik ve fiziksel belirtilere yoksunluk denir. Yoksunluk belirtileri, bu belirtilerinin görülme süresi ve şiddeti kullanılan maddenin cinsine göre farklılık gösterir.

Detoksifikasyon, Arındırma (Detox): Kişide madde kullanmayı bıraktıktan sonra ortaya çıkan yoksunluk belirtilerini ortadan kaldırmaya yönelik bir uygulamadır. İlaç kullanılarak gerçekleştirilir. Kişi madde kullanırken vücut bu maddeye göre bir denge kurmaya çalışır. Vücut, madde bırakıldıktan sonra yeni bir dengeye gereksinim duyar. Bu dönemde kişi fiziksel pek çok sorun yaşayabilir. Bu sorunları gidermek için arınma tedavisi (detoks) uygulanarak vücut, maddeden temizlenir. Detoksifikasyon tedavinin yalnızca bir kısmıdır. Arınmadan sonra kişinin ilaç tedavisi, terapi ve rehabilitasyon desteği alması, tekrar kullanmayı engellemek ve madde isteği ile baş etmesi için gereklidir.

Halüsinasyon (Varsanı): Varsanılar beş duyunun her birinde oluşabilirler. Bunlar; kişinin gerçekte olmadığı halde duyumsadığı; ışıklar, renkler, tatlar veya kokular şeklinde olabildiği gibi gerçekte var olmayan hayvan ve insanlarla iletişim kurmak şeklinde de yaşanabilir.

Delüzyon (Hezeyan, Sanrı): Gerçeğe uymayan, gerçeği yansıtmayan düşüncelere inanma şeklinde tanımlanabilir. Zihinsel ya da fiziksel birçok rahatsızlıkta ortaya çıkabilir. Fakat psikotik bozukluklarda özellikle şizofrenide teşhis koyma açısından oldukça önem taşır. Ayrıca çoğunlukla içerik olarak kişinin ruhsal durumunu yansıtır. Örneğin; kişi depresif bir duygu durumundaysa “Herkes bana zarar verecek.” şeklinde bir inanışa sahip olabilir. En sık görülen sanrılardan biri ise düşüncelerinin başkaları tarafından okunabildiğine inanma şeklindedir.

Psikotik Bozukluk: Madde kullanımıyla kişide psikotik bozukluk tetiklenebilir ya da yoğunlaşabilir. Kişinin gerçeklik algısının zarar görmesi ya da gerçeklikle bağlantısının kopmasını ifade eder.

Paranoya: Kişinin aşırı endişe veya korku duymasına yol açan, çoğunlukla mantıksız kuruntularla beliren bir rahatsızlıktır. Kişinin herhangi bir olay karşısında olaydan bağımsız bir şekilde kendi kafasında canlandırarak sınırsız sayıda çeşitlendirmesi şeklinde tanımlanabilir.

Anksiyete: Şiddetli kaygı olarak özetlenebilir; fakat bu tanımlama yeterli gelmemektedir. Endişe, korku, gerilim, sıkıntı ve nedeni belli olmayan tedirginlik hali şeklinde detaylandırılabilir. Kontrol dışına çıkıp kişinin işlevselliğini bozduğunda psikiyatride anksiyete bozukluğu şeklinde tanımlanan rahatsızlıklar oluşur.